Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giáo dục - Nghề nghiệp
Khoa học - Công nghệ
Lịch học, thi - TKB
Tài liệu
ĐOÀN THANH NIÊN
Nữ công - Nữ sinh
Tuyển dụng
 
 
Tin nổi bật
 
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường
Ban hành kèm theo Quyết định số 117- QĐ/BCSĐTTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2014
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy năm 2014 như sau:
Thông báo học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm 2014 - 2015
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ký Quyết định về mức thu học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015, nội dung như sau:
 
Thông báo - tin tức
 
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường
Ban hành kèm theo Quyết định số 117- QĐ/BCSĐTTNMT ngày 11/4/2014 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Thông báo học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm 2014 - 2015
Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung ký Quyết định về mức thu học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm học 2014 - 2015, nội dung như sau:
KẾ HOẠCH CUỐI KHOÁ CÁC LỚP TC KHOÁ 45 VÀ CĐ KHOÁ 4
Căn cứ kế hoạch đào tạo toàn khoá và tình hình thực tế của nhà trường, Hiệu trưởng thông báo kế hoạch cuối khoá các lớp Trung cấp khoá 45 và Cao đẳng khoá 4 cụ thể như sau:
 
giáo dục - nghề nghiệp
 
 
 
  Địa chỉ: Số 4 - Đường Trần Phú - Phường Ba Đình
Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Điện Thoại: 0373.824.252 - 0373.824.175
Fax: 0373.824.030 * Email: caodangmt@yahoo.com
  Design by Newwind
 
  Lượt người truy cập: 12760