Thông báo - Tin tức
Đào tạo - Tuyển sinh
Nghiên cứu khoa học
Giáo dục - Nghề nghiệp
Khoa học - Công nghệ
Tài liệu
ĐOÀN THANH NIÊN
Nữ công - Nữ sinh
Tuyển dụng
Thời khóa biểu
 
 
Tin nổi bật
 
Thông báo xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2015
Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung thông báo xét tuyển hệ cao đẳng chính quy năm 2015 như sau
Thông tin tuyển sinh năm 2015
Kế hoạch công tác năm học 2015-1016
Nội dung kế hoạch công tác năm 2015-1016
 
Thông báo - tin tức
 
Quyết định về mức thu học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm học 2015 - 2016
Ngày 10 tháng 6 năm 2015 Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung đã ký Quyết định về mức thu học phí và các khoản tiền khác của học sinh - sinh viên năm học 2015 - 2016
Kế hoạch công tác năm học 2015-1016
Nội dung kế hoạch công tác năm 2015-1016
Danh sách công nhận tốt nghiệp nghiệp cho sinh viên lớp cao đẳng liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai tại Bình Dương
Ngày 25 tháng 5 năm 2015, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miên Trung đã ký Quyết định số 187 /QĐ-TCĐMT, công nhận tốt nghiệp cho sinh viên lớp Cao đẳng liên thông hệ vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai tại Bình Dương năm 2015. Nội dung chi tiết
 
giáo dục - nghề nghiệp
 
 
 
  Địa chỉ: Số 4 - Đường Trần Phú - Phường Ba Đình
Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Điện Thoại: 0373.824.252 - 0373.824.175
Fax: 0373.824.030 * Email: caodangmt@yahoo.com
  Design by Newwind
 
  Lượt người truy cập: 12760